Ortodontskaklinika - IQDENT

Claimed

 Ul. CharlesaDarwina 14, , Zagreb, , 10000

 095 381 7015


Overview

IQDENT je renomiranaortodontskaklinikasmještena u srcuZagreba, kojapruĆŸasveobuhvatneortodontskeusluge s ciljempostizanjaoptimalnogzdravljaiestetikevašegosmijeha. Zanas, ortodoncijapredstavljamnogovišeodpukogispravljanjazubi - to je umjetnoststvaranjasavršenogosmijehakojitraje.

We Are Here